<

Tadeusz Boy-Żeleński cytaty


Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz