<

Magdalena Kozak cytaty


Ducunt volentem fata, nolentem trahunt - Powolnego losy prowadzą, opornego ciągną siłą